ชุมชน บ้านบาตร

หัตถศิลป์โบราณ

เสียงกังวาน ในลมหายใจ

จิตวิญญาณบาตร

กลุ่มอนุรักษ์ไทยและภูมิปัญญาไทย

(ชุมชนบ้านบาตร) 


ข้อมูลการติดต่อ

กลุ่มอนุรักษ์ไทยและภูมิปัญญาไทย (ชุมชนบ้านบาตร)  คุณหิรัญ เสือศรีเสริม
สถานที่ตั้ง ๓๘ ซอยบ้านบาตร ถนนบริพัตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๑๐๔-๙๖๓๙, ๐๙๙-๒๒๔-๗๘๖๔
info@banbattcommunity.com

 

การเดินทาง

สำหรับการเดินทางไปยังชุมชนบ้านบาตรนั้นก็ไม่ยาก หากมีโอกาสไปเที่ยวแถบเสาชิงช้า หรือภูเขาทอง วัดสระเกศ ก็ลองเดินเลยไปยังซอยบริพัตร เข้าไปลึกเกือบครึ่งซอยแล้วหันไปทางซ้ายมือ จะพบกับป้ายเขียวว่า “ชุมชนบ้านบาตร” ตัวใหญ่อยู่หน้าซอย และหากมีความประสงค์ที่จะชมขั้นตอนการทำบาตรของชุมชนบ้านบาตร ที่นี้เขาจะทำบาตรกันทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ โดยส่วนมากจะเริ่มทำกันตอนสายๆ และเลิกทำในช่วงเย็น ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเยี่ยมชม เวลา ๑๑:00 น. เป็นต้นไป

แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดสระเกศ

๓๔๔ ถนน บริพัตร แขวง บ้านบาตร เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

 

ชุมชนบางลำภู

ถนน พระสุเมรุ แขวง ชนะสงคราม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

 

ตลาดสำเพ็ง

๙๖ ถนน จักรวรรดิ แขวง จักรวรรดิ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

 

เยาวราช

ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐