กลุ่มอนุรักษ์ไทย และภูมิปัญญาไทย

ชุมชนบ้านบาตร

กลุ่มอนุรักษ์ไทยและภูมิปัญญาไทย (ชุมชนบ้านบาตร)

คุณหิรัญ เสือศรีเสริม

สถานที่ติดต่อ38 ซอยบ้านบาตร ถนนบริพัตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
(ร้านตั้งอยู่แยกเมรุปูน)
โทร.086-104-9639099-224-7864