กลุ่มอนุรักษ์ไทย และภูมิปัญญาไทย

ชุมชนบ้านบาตร

ชุมชนบ้านบาตร กลุ่มอนุรักษ์ไทยและภูมิปัญญาไทย(ชุมชนบ้านบาตร)
โทร.086-104-9639 ,086-892-366

 1. กลุ่มอนุรักษ์ไทยและภูมิปัญญาไทย(ชุมชนบ้านบาตร) ถวายบาตรทองสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสระเกศเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2552
 2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จเปิดอาคารรำไพพรรณี ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2551
  (ในภาพคุณหิรัญเสือศรีเสริมตัวแทนชุมชนบ้านบาตรถวายบาตรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 3. เมื่อวันที่ 26 ก.ค 2554 เวลา 10.00น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระราชทานโอกาสให้นายหิรัญเสือศรีเสริมตัวแทนจากชุมชนบ้านบตรได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและได้ถวายบาตรแด่... เนื่องในเทศกาลงานเข้าพรรษา ณ วัดสุนทรธรรมาธาร (วัดแคนางเลิ้ง)

   

 4. เมื่อวันที่ 6 ส.ค 2555 สสค. (สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่่อครูผู้สอนดีเด่นประจำปี2554โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรดังนี้รายชื่อครูสอนดีกรุงเทพมหานครอปท. : เขต ป้อมปราบศัตรูพ่ายชื่อ-นามสกุล : นายหิรัญ เสือศรีเสริมองค์กร : กลุ่มอนุรักษ์บาตรและภูมิปัญญาไทย (บ้านบาตร)
   

   


 

ผลิตด้วยมือทุกขั้นตอน